Diomonta – Stavební dozor a nová výstavba domů, bytů a hal

Společnost realizuje stavbu od prvopočátku až do zdárného dokončení, včetně kolaudačního řízení a disponuje autorizací v oboru pozemních staveb, autorizací mostů a inženýrských konstrukcích a dopravních staveb a zajišťujeme technickou kontrolu staveb a koordinaci BOZP.

Firma disponuje těmito divizemi:

  • Divize pozemního stavitelství-rodinné domy, haly a bytová výstavba
  • Divize dopravně-inženýrského stavitelství- konstrukce mostů a silniční komunikace
  • Divize vodní stavby
  • Divize dozorování staveb